Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Profesör ve Doçent Unvanına Sahip Bulunanlara Yönelik Bilirkişilik Başvurusu Kabul Edilenler ve Yemine İlişkin Duyuru
  02.07.2021

  T.C.
  TRABZON
  BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU
                                  
  (02.07.2021 tarih ve 2021/63 Sayılı Karar)

  PROFESÖR VE DOÇENT UNVANINA SAHİP BULUNANLARA YÖNELİK BİLİRKİŞİLİK BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU

  Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından 31.05.2021 tarihinde yapılan ilanda bilirkişilik temel eğitiminden muaf tutulacaklara dair usul ve esaslar açıklanmış, aynı ilanda muafiyet kapsamında bulunan profesör ve doçent unvanına sahip olanların bilirkişilik başvuruları ve listelere kaydedilmelerine ilişkin usul ve esaslar belirtilmiştir.

  Bu doğrultuda Bilirkişilik Bölge Kurulumuz tarafından yetki çevremiz olan Trabzon, Rize, Artvin, Giresun ve Gümüşhane illeri itibariyle ve 01 Haziran- 25 Haziran 2021 tarihleri arasında Bilirkişilik Daire Başkanlığınca yapılan duyuruda belirtilen usul ve esaslara göre Bilirkişi Portal üzerinden e-Devlet aracılığıyla “profesör ve doçent" unvanına sahip bulunanlara yönelik” bilirkişilik başvuruları alınmıştır.

  Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler hem usul yönünden istenilen bütün belgelerin tamam olup olmadığı noktasında hem de esas yönünden 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu maddesi ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında aranan şartlar ile Daire Başkanlığının duyurusunda ilan edilen niteliklerin bulunup bulunmadığı noktasında yapılmıştır.

  Bilirkişilik Daire Başkanlığının duyurusunda belirtilen usul ve esaslar gereğince, ilana konu başvuru sadece bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarında profesör ve doçent unvanına sahip kişiler için söz konusu olması nedeniyle profesör ve doçent unvanına sahip olmayıp bilirkişilik başvurusunda bulunanların başvuruları, değerlendirmeye alınmayarak reddedilmiştir.

  Bilirkişilik başvuruları için istenilen belgeleri ekleyerek müracaatlarını yapan kişilerin başvuruları kurulumuzun toplantılarında değerlendirilerek; gerek 6754 S.K.'un 10. Maddesinde aranan şartları taşıdıkları ve gerek istenilen belgeleri tam olarak ibraz ettikleri anlaşılan ve seçtikleri uzmanlık alanlarına ilişkin aranılan nitelikleri taşıdıkları belirlenenlerin başvuruları tamamen veya kısmen kabul edilerek duyurunun ekinde liste halinde gösterilmiştir.

  İş bu ilân TEBLİĞ HÜKMÜNDE olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

  YEMİN TARİHİ VE YERLERİ:

  Ekli kabul listesinde yer alan bilirkişilerimizin yeminleri;

  05 Temmuz 2021 - 09 Temmuz 2021 tarihleri arasında 09:30 – 12:00 ve 13:30 – 17:00 saatleri içerisinde Trabzon Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığında (Trabzon Bölge Adliye Mahkemeleri, Gülbaharhatun Mah. İnönü Cad. No:48 Valilik karşısı, Ortahisar/Trabzon ) adresinde yaptırılacaktır.

  Giresun ve Rize illerinden başvuru yapan ve başvurusu kabul edilenlerin yeminleri, bulundukları yerin Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarınca yine aynı tarihler arasında yaptırılacaktır.

  Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 02.07.2021

   

  EK : Başvurusu Kabul Edilenlere İlişkin Liste (tıklayınız)

  Adres

  Gülbaharhatun Mah. İnönü Cad. No:38 Ortahisar / TRABZON

  Telefon

  0462 224 33 52 (Pbx)

  0462 224 33 63

  E-Posta

  trabzonbbkisaretadalet.gov.tr