Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2022 Yılı Bilirkişilik Başvuruları Tamamen Veya Kısmen Red Edilenlerin İtirazlarına İlişkin Duyuru
  28.09.2022

  T.C
  TRABZON
  BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU
   
  2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI  TAMAMEN VEYA KISMEN
  RED EDİLENLERİN İTİRAZLARINA İLİŞKİN DUYURU 

          1-2022 yılı Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları ile Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyuru üzerine bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapanlar ile bilirkişi listesine kayıtlı olup yenileme talebinde bulunan başvurucuların başvuru sonuçları ile yenileme talebinde bulunmayanların sicilden çıkarılmalarına ilişkin bölge kurulumuzca 27/06/2022 tarihinde tebliğ mahiyetinde Bilirkişilik Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca duyuru yapılmıştır.
          2-Bilirkişilik Kanunu’nun 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasına göre tebliğden itibaren 30 gün içinde bölge kurulumuz kararına itiraz edenlerin itirazları incelenmiş olup itirazlarla ilgili sonuçlar da bireysel sorgulama usulüyle aşağıda ilan edilmiştir.
          3-2022 yılı bilirkişilik başvuru takviminde bilirkişilik yenileme başvurusunda bulunmayıp, haklarında Bilirkişilik Kanunu’nun 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının e bendine göre sicilden çıkarma kararı verilenlerden bu çıkarma kararından sonra yenileme talebinde bulunanların talepleri sicilden çıkarma kararına itiraz olarak değerlendirilmiştir.
          4-İtirazlara ilişkin sonuçlar duyurunun alt kısmında bulunan sorgulama ekranından (büyük harflerle) AD- SOYAD, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve güvenlik kodu girmek suretiyle sorgulanabilecektir.
          5-İtirazları kabul edilmeyenler, 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 15 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca yetkili Trabzon idare mahkemesine süresi içerisinde dava açabilirler.
          6-Karar yeter sayısı sağlanamadığından sonuçlandırılamayan itirazların görüşülmesi bir sonraki toplantıya ertelenmiştir.
          7-Gerekçeli karar yazılan itirazlar ile ilgili olarak ayrıca gerekçeli karar ilgililere tebliğ edilecektir.       
          8-Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 44 üncü maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, itirazlarının kabulü ile listeye ilk defa kabul edilenler ile listeden kendi isteğiyle çıkarılıp yeniden kabul edilenlere, bölge kurulunca veya bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonunca yemin yaptırılacaktır.
          Bilirkişi listelerinde hali hazırda kayıtlı olanların (yenileme talebinde bulunanlar) yeminleri geçerli olup bu kişilere ayrıca yemin yaptırılmayacaktır. Trabzon  il sınırları (bütün ilçeler dahil) içerisinde ikamet eden veya çalışanların yemin töreni Trabzon Bilirkişilik Bölge Kurulunda,   Trabzon  il sınırları dışında ikamet eden veya çalışanların yeminleri, ikamet adresleri veya çalıştıkları yerin adli olarak bağlı olduğu İlk Derece Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarında  yaptırılacaktır. Yeminler tamamlandıktan sonra nihai bilirkişi listesi trabzonbbk.adalet.gov.tr adresinde yayımlanacaktır. Yemin etmeyenler Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 46 ncı maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca bilirkişi listesine kayıt edilmeyecektir. Yemin için belirtilen tarihlerde geçerli ve kabul edilebilir mazeretleri sebebiyle yemin edemeyenler, mazeretlerini gösterir belgeler ekleyerek bölge kurulumuza yemin için talepte bulunmaları halinde talepleri değerlendirilecektir.
          Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 42 nci maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur.

  TC KİMLİK NO
  ADI SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Gülbaharhatun Mah. İnönü Cad. No:38 Ortahisar / TRABZON

  Telefon

  0462 224 33 52 (Pbx)

  0462 224 33 63

  E-Posta

  trabzonbbkisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu