Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2022 Yılı Bilirkişilik Başvuruları Tamamen veya Kısmen Red Edilenlerin İtirazlarına İlişkin 3. Duyuru
  22.11.2022

    T.C
  TRABZON
  BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU
   
  2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI  TAMAMEN VEYA KISMEN
  RED EDİLENLERİN İTİRAZLARINA İLİŞKİN 3.DUYURU 

            1-2022 yılı Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları ile Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyuru üzerine bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapanlar ile bilirkişi listesine kayıtlı olup yenileme talebinde bulunan başvurucuların başvuru sonuçları ile yenileme talebinde bulunmayanların sicilden çıkarılmalarına ilişkin bölge kurulumuzca 27/06/2022 tarihinde tebliğ mahiyetinde Bilirkişilik Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca duyuru yapılmıştır.

          2-Bilirkişilik Kanunu’nun 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasına göre tebliğden itibaren 30 gün içinde bölge kurulumuz kararına itiraz edenlerin itiraz sonuçları daha önceki duyurularda ilan edilmiştir. 

       3-Bilirkişilik yenileme başvuruları görev belge eksikliğinden reddedilen ve fakat emekli olan başvurucuların itirazları ve görev belgesi eksikliğini tamamlayan başvurucuların itirazları kurulumuzca değerlendirilmiş ve sonuçlar aşağıda ilan edilmiştir. 
          4-İtirazlara ilişkin sonuçlar duyurunun alt kısmında bulunan sorgulama ekranından (büyük harflerle) AD- SOYAD, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve güvenlik kodu girmek suretiyle sorgulanabilecektir.
        5-İtirazları kabul edilmeyenler, 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 15 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca yetkili Trabzon idare mahkemesine süresi içerisinde dava açabilirler.
           Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 42 nci maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur.

  TC KİMLİK NO
  ADI SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Gülbaharhatun Mah. İnönü Cad. No:38 Ortahisar / TRABZON

  Telefon

  0462 224 33 52 (Pbx)

  0462 224 33 63

  E-Posta

  trabzonbbkisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu